Nederlands
Engels


for engineers

Masterclasses

Een masterclass is een goede aansluiting op een workshop. Met experts gaat u zich helemaal verdiepen in een of twee aspecten van creativiteit en innovatie. Zowel theoretisch als praktisch, in een combinatie van formeel en informeel leren. Deze onderdompeling kan bijvoorbeeld gericht zijn op het gezamenlijk maken van een functioneel ontwerp. Dit kan zijn een e-learning applicatie, een serious game, of een corporate un-identity. Een masterclass kan ook ingaan op de rol van kwaliteitscontrole, certificering, of het probleem van risico management bij innovatie. Aan het einde van de dag weet u wat de volgende stappen zullen zijn en hoe die te nemen.