Nederlands
Engels


for emergency servants

Open the Oyster

Geslotenheid is een van de grootste innovatiestoppers. Geslotenheid van systemen, mensen, informatie. En toch, om redenen van veiligheid en bescherming, sluiten we onszelf op, laten we anderen niet toe en missen derhalve (!) kansen op creatieve ideeën en vernieuwing. Creativiteit ontstaat waar open uitwisseling tussen uiteenliggende vakgebieden plaatsvindt. Het vereist nogal wat durf en zelfvertrouwen om alle beveiligingen en controles - tenminste tijdelijk - uit te zetten. Zodat we de parels in onszelf en anderen kunnen ontdekken. Ons initiatief, Open the Oyster, doet precies dat. Onze naam is een opdracht aan onszelf en aan de wereld: Creativiteit in mensen openbreken met soms zeer onconventionele middelen zodat zij zelf in staat zijn unieke combinaties te maken. Dat leidt tot pure innovatie. Vervolgens kunnen wij helpen bij het concretiseren van ideeën. Met technologie, coaching, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en ontwerpen.