Nederlands
Engels


for emergency servants

Creativiteit en Wetenschap

Onze workshops zijn gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Wanneer bedrijven innoveren hanteren zij veelal "best practices." Vaak zijn die gebaseerd op ononderzochte aannamen. In het ene geval leiden die tot succes, in het andere tot kapitale blunders. Daarom doen wij ons eigen wetenschappelijk onderzoek naar creativiteit, leveren congresbijdragen, publiceren we in wetenschappelijke tijdschriften. We ontwikkelen theorieën en modellen, doen simulaties, lab- en veldexperimenten (empirische toetsing).

Onze jongste wetenschappelijke projecten betreffen de rol van verbeelding, fictie en waarheidswaarde bij de waarneming en beleving van creatieve producten. Ook hebben we een simulatiemodel voor creativiteit gebouwd dat zowel nieuwe ideeën kan suggereren als een verklaring biedt voor de wijze waarop een reeks innovaties zich ontwikkelt. Stelregel bij Open the Oyster is dat fundamentele kennis praktisch toepasbaar moet zijn en dat praktijkonderzoek altijd een fundamentele component heeft.

Als u zelf een onderzoeksvraag heeft, staan wij klaar die samen met u uit te werken. Onderzoek, analyse en rapportage zijn op uw dagelijkse praktijk gericht en tegelijkertijd stevig gefundeerd in wetenschappelijke theorie en methodologie.