Nederlands
Engels


for activists

Workshops

Ons voornaamste middel om u uw creativiteit te laten herontdekken zijn onze workshops, die één of meer dagen beslaan en een groepsgrootte hebben van ongeveer 20 tot 40 mensen. Belangrijke thema's binnen organisaties zijn bijvoorbeeld crisisdoorbreking, time management, investeringsbeleid, of regeldrukvermindering. In de workshops kunnen wij met u exploreren wat de effecten van bepaalde maatregelen zijn op uw innovatiekracht en de creativiteit van uw medewerkers. We gaan daarbij in op het creatieve proces zelf en kunnen samen met u nieuwe producten en diensten ontwerpen.

We brengen wetenschappelijke inhoud, kunstzinnig vormgegeven en ondersteund door geavanceerde technologie (denk aan robots of virtuele werelden). Wij geloven in leren door te beleven zodat onze workshops een mengsel zijn van experimenteren, oefenen, ontwerpen, spelen en academische vorming. Workshops zijn tevens gericht op persoonlijke groei: om uw organisatie te veranderen zal u zelf moeten veranderen, open moeten staan voor nieuwe perspectieven en oude gewoonten moeten loslaten.

Vaak doen we voorafgaand een reeks vraaggesprekken met een aantal deelnemers om de workshop af te stemmen op de problematiek van uw organisatie. Achteraf komen we langs om te zorgen dat het enthousiasme voor verandering levend blijft.